بهشتی در دل کویر

بهشتی در دل کویر

بهشتی در دل کویر، روستای ازمیغان روستای ازمیغان واقع در 30 کیلومتری شهر طبس در استان خراسان جنوبی وا...

برچسب های مهم